Gjysma e parë e 2018, ekonomia izraelite njeh rritje

Byroja Qendrore e Statistikave raporton një rritje prej 4.2% në krahasim me 4.1% në 2017

Byroja Qendrore e Statistikave sot ka rishikuar lart shifrat e saj për rritjen vjetore të PBB-së izraelite në gjysmën e parë të vitit 2018 nga 4.1% në 4.2%, pas rritjes prej 4.3% dhe 2.4% në gjysmën e dytë të 2017 dhe në gjysmën e parë të vitit 2017.

Byroja Qendrore e Statistikave la vlerësimin e saj 1.8% për tremujorin e dytë të rritjes të pandryshuar, duke pasuar 5.2% rritje në tremujorin e parë. Dallimi midis këtyre dy shifrave i atribuohet një valë blerjesh të automjeteve. Përjashtuar blerjet e automjeteve, rritja ishte 4.0% në tremujorin e parë dhe 2.8% në tremujorin e dytë, shkruan gazeta ekonomike “Globes”.

Ndryshimet në PPB në tremujorin e dytë përfshinin rënie vjetore prej 2.4% në konsumin privat (rritje prej 2.3% duke përjashtuar mallrat e qëndrueshëm), 4.3% në shpenzimet publike dhe 1.8% në investimet në asetet fikse, kombinuar me një rritje vjetore prej 1.7% në eksport e mallrave dhe shërbimeve. Importi i mallrave dhe shërbimeve u rrit 1.3%.

Produkti i biznesit u rrit me 4.5% në tremujorin e dytë, pas rritjeve prej 4.8% dhe 2.2% në gjysmën e dytë dhe të parë të 2017, respektivisht.

Zhvillimi më dramatik në shifrat e kontabilitetit ishte rritja e deficitit tregtar, rezultat kryesisht i importeve të mallrave dhe shërbimeve, të cilat u rritën me 10.5% në gjysmën e parë të vitit 2018, pas një rritjeje prej 14.3% në gjysmën e dytë të vitit 2017.

Eksportet e mallrave dhe shërbimeve, duke përjashtuar startupet dhe diamantet, u rritën me 5.7% në gjysmën e parë të vitit 2018. Eksportet industriale, duke përjashtuar diamantet, u rritën 5.6%, eksportet e shërbimeve turistike 8.5% dhe eksportet e shërbimeve të tjera 7.6% ndërsa eksportet bujqësore u ulën 12.3%.

Shqiptarët e Izraelit festojnë Pavarësinë: shqiponjë dhe flamur kuqezi

Komuniteti shqiptaro-hebre që jeton në Izrael festoi Festën e Pavarësisë. Mori pjesë ambasadori Bardhyl Canaj