Katharina von Schnurbein: Roli i Evropës në Luftimin e Anti-Semitizmit

Antisemitizmi në Evropë është rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Komisioni Evropian së fundmi mori vendimin në kohë për të njoftuar një strategji të re gjithëpërfshirëse për luftimin e antisemitizmit, e planifikuar për në 2021. Znj. Katharina von Schnurbein, Koordinatore e Komisionit Evropian për Luftimin e Anti-Semitizmit dhe Nxitjes së Jetës Hebreje, kohët e fundit mori pjesë në një diskutim panel në Forumin e Ballkanit Kundër Anti-Semitizmit dha një intervistë për CAM – Combat Anti-Semitism.


Antisemitizmi në Evropë është rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Në Francë, Gjermani, Itali, Suedi, Greqi dhe Danimarkë, për të përmendur vetëm disa vende, dhuna antisemite dhe vandalizmi terrorizuan komunitetet hebraike gjatë periudhës së Festës së Lartë, duke përfshirë ditët më të shenjta të kalendarit hebre. Komisioni Evropian së fundmi mori vendimin në kohë për të njoftuar një strategji të re gjithëpërfshirëse për luftimin e antisemitizmit, e planifikuar për në 2021.

Znj. Katharina von Schnurbein, Koordinatore e Komisionit Evropian për Luftimin e Anti-Semitizmit dhe Nxitjes së Jetës Hebreje, kohët e fundit mori pjesë në një diskutim panel në Forumin e Ballkanit Kundër Anti-Semitizmit. Këtë javë, CAM foli me znj. Von Schnurbein për të marrë një perspektivë të brendshme mbi përpjekjet evropiane për të luftuar antisemitizmin.

CAM: Znj. Von Schnurbein, Komisioni Evropian kohët e fundit njoftoi se do të paraqesë një strategji të re gjithëpërfshirëse mbi antisemitizmin, që do të nisë në 2021. Pse, sipas mendimit tuaj, është një strategji e nevojshme dhe si do të rritë veprimet e Komisionit në krahasim me qasjen e saj aktuale për të luftuar antisemitizmin?

Antisemitizmi është në rritje në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Nëse shikojmë pasqyrën e fundit vjetore mbi antisemitizmin nga Agjencia e BE për të Drejtat Themelore shohim se mijëra incidente të regjistruara zyrtarisht ndodhin çdo vit në BE, dhe për shkak të raportimit të nënvlerësuar kjo është vetëm maja e ajsbergut. Sulmet terroriste, si në sinagogën në Halle në 2019 dhe në supermarketin kosher në Paris në 2015, na tregojnë se antisemitizmi është kthyer në Evropë në një nga format e tij më të këqija.

Populli hebre duhet të jetë i sigurt dhe të ndihet i sigurt në BE. Prandaj, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka ngritur lart luftën kundër antisemitizmit dhe mbështetjen për jetën hebreje. Ndërsa antisemitizmi është një problem ndërkombëtar që kalon kufijtë, Strategjia Evropiane e shpallur do të ndihmojë për të forcuar përgjigjen e Evropës. Ai do të plotësojë dhe mbështesë strategjitë dhe veprimet nacionale të Shteteve Anëtare kundër antisemitizmit, të cilat aktualisht janë duke u zhvilluar. Anti-semitizmi ka nevojë për një përgjigje holistike – ku niveli evropian, kombëtar dhe lokal të punojë dorë për dore.

CAM: Çfarë mund të presim nga përmbajtja e strategjisë së ardhshme?

Antisemitizmi vjen në shumë forma siç pasqyrohet në përkufizimin e IHRA-s për antisemitizmin. Të gjitha format e antisemitizmit janë njësoj të dëmshme, pa marrë parasysh se cili është burimi. Do të duhet një qasje holistike që merr parasysh fushat e ndryshme të politikave. BE ka role të ndryshme. Për shembull, kur bëhet fjalë për legjislacionin për ta bërë fjalën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes një krim eurokriminal, i cili do të lejojë ndjekje penale më të mirë në të gjithë BE-në, Komisioni është në vendin e drejtimit. E njëjta gjë është e vërtetë për financimin e projektit dhe kërkime të caktuara. Kur bëhet fjalë për arsimin, sigurinë, regjistrimin e të dhënave, mbështetjen e viktimave, trajnimin e zbatimit të ligjit dhe mësuesve, ne mund t’i ndihmojmë Shtetet Anëtare me praktikat dhe udhëzimet më të mira, në vend se ata të duhet të rishpikojnë timonin në secilin vend.

CAM: Përkufizimi i Aleancës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit (IHRA) i antisemitizmit ka një vulë zyrtare të miratimit nga BE. Sidoqoftë, shumë shtete anëtare nuk e kanë miratuar përkufizimin. Çfarë duhet bërë për të inkurajuar të gjitha vendet anëtare të BE-së që të miratojnë përkufizimin e IHRA-së?

Është e rëndësishme të kuptohet se “Ne nuk mund ta luftojmë atë nëse nuk mund ta përcaktojmë”. Përkufizimi punues jo-ligjërisht i detyrueshëm i IHRA-së i antisemitizmit është bërë etapë për të adresuar të gjitha format e antisemitizmit. Shembujt ndihmojnë për të identifikuar se çfarë është dhuna dhe të folurit antisemitik, dhe çfarë jo. Deri më tani, 18 shtete anëtare të BE-së kanë miratuar ose mbështetur përkufizimin e IHRA-së për antisemitizmin, dhe në Deklaratën e Këshillit 2018 për luftën kundër antisemitizmit, ato vende që nuk e kanë bërë ende inkurajohen ta miratojnë atë. Prandaj, ne presim që të gjitha Shtetet Anëtare të miratojnë përkufizimin e IHRA-së në të ardhmen e afërt. Sidoqoftë, vetëm birësimi nuk është i mjaftueshëm – ai duhet të përdoret, për shembull në trajnimin për autoritetet e zbatimit të ligjit, mësuesit ose vendimmarrësit e qeverisë. Për të lehtësuar përdorimin, Komisioni do të nxjerrë në Dhjetor, së bashku me IHRA, një Manual Udhëzues me praktikat më të mira nga vende të ndryshme. Përkufizimi mund të miratohet gjithashtu nga autoritetet lokale si qytete, shoqata të shoqërisë civile, universitete dhe shumë lloje të tjera të organizatave. Për Komisionin, unë bashkë-nënshkrova letrën e fundit nga Lord John Mann për të inkurajuar klubet e futbollit të kampionatit profesional të miratojnë përkufizimin dhe të drejtojnë me shembull në luftën kundër antisemitizmit dhe racizmit.

CAM: Ne kemi parë që dhuna antisemitike dhe vandalizmi të bëhen të zakonshme gjatë muajve të fundit. Kjo përfshin sulme jashtë sinagogave, vandalizëm në varreza dhe etiketim të dyqaneve kosher dhe vendeve të adhurimit, si dhe vendeve publike. Çfarë po e shtyn këtë formë të antisemitizmit?

Në fakt, antisemitizmi në këtë formë ka qenë në rritje që nga fillimi i viteve 2000. Ne kemi qenë dëshmitarë të një rritje të gjuhës së urrejtjes dhe incidenteve antisemitike nga lëvizja e ekstremit të djathtë, e ekstremit të majtë dhe islamikëve radikalë. Kjo ngritje ka shumë shkaqe, duke filluar nga erozioni i tabusë post-Holokaustit mbi antisemitizmin ose besimin në ideologjitë konspirative, të shkaktuara nga mungesa e besimit te qeveritë ose trupa e lashtë e çifutëve të kurbanit.

Interneti dhe mediat sociale lejojnë përhapjen dhe koordinimin e urrejtjes dhe urrejtjen e veprimeve të plota më shpejt se kurrë. Spiralja është përshpejtuar më tej gjatë COVID-19 pasi kemi qenë dëshmitarë të një rritje të konsiderueshme të gjuhës dhe komplotit antisemitik. Ndërsa përballemi me recesion, një sfidë e madhe do të jetë sesi të parandalojmë që ndonjë pakicë, hebrenj ose të tjerë, të fajësohet për vështirësitë që njerëzit po kalojnë. Në kohë krize, është edhe më e rëndësishme të garantojmë të drejtat themelore të të gjithëve. Prandaj, strategjia jonë do të adresojë gjithashtu pasojat e krizës Covid-19.

CAM: Ne kemi parë gjithashtu një rritje në antisemitizëm në internet, posaçërisht teori konspirative në lidhje me popullin hebre. Në Evropë, teoria e konspiracionit e njohur si “QAnon” po rritet me shpejtësi në vende të tilla si Franca, Gjermania dhe Italia. Cili është shkaku i kësaj dhe çfarë mund të bëhet për të luftuar dezinformimin në internet?

Një krizë si kjo mund të rrisë nevojën që njerëzit të besojnë në ideologji që i ndihmojnë ata të shpjegojnë zhvillimet në shoqëri dhe që u hedhin fajin këtyre zhvillimeve të tjerëve, qoftë elita, i ashtuquajturi ‘shtet i thellë’, apo një pakicë, si populli hebre. Interneti dhe flluskat e krijuara nga algoritmet përshpejtojnë procesin. Së bashku me UNESCO, Komisioni filloi fushatën mediatike #ThinkBeforeSharing në Twitter në korrik për të adresuar dhe parandaluar përhapjen e miteve të komplotit. Në vitin 2016, Komisioni përfundoi një Kod të Sjelljes me platformat kryesore të mediave sociale për heqjen e shpejtë të gjuhës së paligjshme të urrejtjes në internet. Ajo ka ndihmuar në zhvillimin e sistemeve efektive për të rishikuar më shpejt njoftimet e gjuhës së urrejtjes nga përdoruesit dhe për të hequr përmbajtjen kur është e nevojshme. Ai siguron mekanizma të bashkëpunimit midis kompanive IT dhe organizatave të shoqërisë civile, përfshirë organizatat hebraike. Vendimi proaktiv i platformave të mediave sociale për të hequr përmbajtje të paligjshme siç është mohimi i Holokaustit është një hap tjetër konkret.

Sidoqoftë, duhet të shkojmë më tej. Ne kemi parë në sulmin ndaj sinagogave në Halle ose Pittsburgh, por edhe dyqanin kosher në Paris ose Muzeun Hebre në Bruksel, se rruga nga ideologjia konspirative për të urrejtur krimin është e shkurtër. Si pjesë e masave evropiane kundër terrorizmit, organizatat e inteligjencës kanë filluar të bashkojnë forcat e tyre më mirë. Në vitin 2018, Komisioni propozoi heqjen e përmbajtjes terroriste në internet brenda një ore – ky legjislacion është bllokuar në Parlamentin Evropian dhe duhet të miratohet urgjentisht. Së dyti, me Aktin e Shërbimeve Dixhitale që do të propozohet së shpejti Komisioni synon të harmonizojë një seri të qartë të detyrimeve të kujdesit të duhur për platformat online, duke përfshirë procedurat e njoftimit dhe veprimit për përmbajtjen e paligjshme, mekanizmat e dëmshpërblimit, masat e përgjegjësisë dhe detyrimet e bashkëpunimit me autoritetet. Akti do të siguronte gjithashtu një transparencë më të madhe se si platformat moderojnë përmbajtjen, reklamat dhe proceset algoritmike.

Sidoqoftë, luftimi i gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit në internet nuk do të funksionojë pa një politikë që lufton gjithashtu antisemitizmin jashtë linje, ose në botën reale. Njerëzit gjejnë përmbajtje antisemitike në internet, por ne gjithashtu do të duhet të trajtojmë pse ata priren ta besojnë atë dhe të ndjehen të tërhequr nga ajo në radhë të parë. Kjo është arsyeja pse një qasje holistike për të luftuar antisemitizmin është kaq e rëndësishme.

CAM: Anti-semitizmi shihet shumë shpesh si një problem për t’u marrë me grupet hebreje, në vend se një problem shoqëror me të cilin duhet të përballemi së bashku. Çfarë mund të bëhet për të inkurajuar njerëzit në të gjithë Evropën të bëhen aleatë me komunitetet hebreje dhe të dalin kundër antisemitizmit?

Anti-semitizmi nuk është një problem hebre, por ai synon hebrenjtë mbi të gjitha. Nuk është vetëm një problem lokal. Shtë një çështje evropiane dhe globale. Urrejtja që fillon me hebrenjtë nuk mbaron kurrë me hebrenjtë. Anti-semitizmi, urrejtja më e vjetër në botë, është një kërcënim për strukturën e demokracisë. Kjo murtajë është në kundërshtim me mënyrën tonë evropiane të jetës, e cila bazohet në vlerat e të drejtave të njeriut, barazisë, lirisë, respektimit të dinjitetit njerëzor, pavarësisht nga identiteti, origjina apo besimi.

Me politikat tona dhe financimin e projekteve, ne promovojmë ndërtimin e marrëdhënieve të forta midis grupeve fetare dhe kulturore, për të luftuar antisemitizmin dhe ekstremizmin fetar. Ne mbështesim organizimin e koalicioneve midis besimit dhe grupeve të tjera, për të krijuar një front të bashkuar kundër urrejtjes.

Ne duhet të përqendrohemi te të rinjtë, të mësojmë historinë dhe të tregojmë se të jetosh në një shoqëri të larmishme ku të gjithë kanë një vend, nuk është një kërcënim, por një pasuri. Kjo është edhe më e rëndësishme sot ndërsa po kalojmë në një epokë të re, në të cilën dëshmitarët e drejtpërdrejtë të Holokaustit nuk janë më me ne. Ne duhet të sigurojmë dhe rinovojmë mbajtjen e kësaj kujtese.

Burimi: CAM – Combat Anti-Semitism

Ines Demiri uron Distria Krasniqin: Shteti më i ri europian, me kampione olimpike!

Ambasadorja e Kosovës në Izrael, Ines Demiri, uroi kampionen olimpike, xhudisten Distria Krasniqi, e cila fitoi “Medaljen e Artë” në…

Izrael

Lapid takon Stoltenberg: Izraeli është një partner i rëndësishëm i NATO-s!

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, takim me Yair Lapid, Ministër i Punëve të Jashtme të Izraelit

Shqipëri

Ambasadori Dashnor Dervishi: Si u vendosën marrëdhëniet me Izraelin në 1991

Një nga diplomatët më të njohur të shërbimit tonë të Shqipërisë, Dashnor Dervishi, në librin e tij me kujtime sjell…

Kosove

Ines Demiri uron Distria Krasniqin: Shteti më i ri europian, me kampione olimpike!

Ambasadorja e Kosovës në Izrael, Ines Demiri, uroi kampionen olimpike, xhudisten Distria Krasniqi, e cila fitoi “Medaljen e Artë” në…

OPED

Isaac Herzog, shqiptarët kanë një mik të madh në “Shtëpinë e Bardhë” të Izraelit

Presidenti i 11-të i Izraelit ka shprehur dëshirën që të bëhet i pari që do të vizitojë Shqipërinë.

Bota

Biden uron Bennett: SHBA dhe Izraeli miq të përjetshëm!

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden, përgëzon Kryeministrin Naftali Bennett dhe thotë se ai mezi pret që të punojë me të.

Spyzone

Bennett zgjedh ish-zyrtarin e lartë të Mossad, si këshilltarin e tij të ri të Sigurisë Kombëtare

Eyal Hulata, 45 vjeç, kaloi 23 vjet në agjencinë e spiunimit; Kryeministri vlerëson ‘përvojën, performancën dhe kuptimin e tij të…