CAM – ORGANIZATIONS

Guri i themelit i Lëvizjes Kundër Anti-Semitizmit është një koalicion i larmishëm i organizatave hebraike, të krishtera, myslimane, ndërfetare dhe të të drejtave të njeriut nga e gjithë bota. Ndërsa mandati individual i secilës organizatë është i ndryshëm, partnerët e CAM kanë bërë angazhimin e rëndësishëm për të luftuar antisemitizmin në rritje në të gjithë globin.

***
The cornerstone of the Combat Anti-Semitism Movement is a diverse coalition of Jewish, Christian, Muslim, interfaith, and human rights organizations from across the globe. While each organization’s individual mandate is different, CAM partners have made the important commitment to fight rising anti-Semitism across the globe.