Hebrenjtë e Kosovës kërkojnë sinagogë në Prishtinë

Më nuk duan që për ditën e “Shabatit” të shkojnë nëpër vendet e rajonit Ndonëse.