Java e filmit izraelit në Kosovë. Merr pjesë ambasadorja Fisher-Kam

Bashkësia Hebreje – Bet Israel Kosova në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Beograd do.

Hebrenjtë e Kosovës kërkojnë sinagogë në Prishtinë

Më nuk duan që për ditën e “Shabatit” të shkojnë nëpër vendet e rajonit Ndonëse.