Vlora kishte më shumë hebrenj se Stambolli në shekullin e XVI

Vlerësuar nga përqindja e popullsisë hebreje, Vlora në këtë kohë linte prapa qendra të rëndësishme të Perandorisë Osmane