Dr. Qazim Namani: Prania e hebrenjve para pushtimit osman të Kosovës

Bashkësitë e hebrenjve në qytetet  shqiptare dokumentohen që nga shekulli i XIII