Hebrenjtë në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore

Deri në vitin 1954 rezultonte se në Shqipëri ndodheshin 237 hebrenj, Vlora me 140 dhe Tirana me 83 persona.

Si shpëtuan Hebrenjtë në Shqipëri në kohën e Mbretit Zog

Nga Sulejman Gjana /Kryetar i PLL Trajtimi i pranisë dhe strehimit të hebrenjve në vendin.