Combat Antisemitism shkruan për dokumentarin e Elise Nake: Shqipëria – Streha e Sigurt e Hebrenjve

Faqja zyrtare e Combat Antisemitsme publikoi një shkrim në lidhje me dokumentarin e realizuar nga Elise Nake, që dëshmon përpjekjet heroike të Shqipërisë për të shpëtuar popullatën e saj hebreje gjatë Holokaustit.

Valentina Leskaj bëhet anëtare në Bordin Këshillues të Lëvizjes Kundër Anti-Semitizmit

Ish-ministrja e Qeverisë Shqiptare, Valentina Leskaj, është bashkuar me Bordin Këshillëdhënës të Lëvizjes Kundër Anti-Semitizmit (CAM)