Investitorë izraelitë interes për projekte infrastrukture në Durrës

Durres, 7 tetor 2014 – “Bashkëpunimi midis vendit tonë dhe Izraelit duhet të zgjerohet edhe.