AISI: Roli i shoqërisë kundër ekstremizmit të dhunshëm

Shoqëria civile ka një rol dhe patjetër duhet ta kryejë këtë rol në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Roli i shoqërisë civile në parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit që çojnë në terrorizëm

Urrejtja, ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi, sot janë një sfidë komplekse. Grupimet mbi bazën e urrejtjes, racizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm nuk përcaktohen më brenda kufijve por gjenden sot të shpèrndara duke e bërë më të vështirë parandalimin dhe luftimin e tyre. – Nga AISI – Agjensia Investigative dhe e Sigurisë së Informacionit