Yom Kipur, Dita e shlyerjes së mëkateve festohet në Tiranë

(Izraeli Sot) – Dita e Yom Kippur, e njohur si festa më e shenjtë e.