“Tu Bishvat” – “Ditëlindja e pemëve” në festat hebraike

A e dini se në Izrael ka dhe një “ditëlindje për pemët”? Ajo quhet “Tu.

Tu BiShvat, Festa e pemeve ne kalendarin hebraik

TuBishvat, apo Tu B’Shvat, është dita që shënon fillimin e “vitit të ri” për pemët.